onderafdichting van de stortplaats


isolatiemaatregel die tegengaat dat verontreinigende stoffen uit de gestorte afvalstoffen in de bodem kunnen geraken