afdichting van bouwstoffen


isolatiemaatregel zodat nagenoeg geen contact van de toe te passen bouwstof optreedt met het hemelwater, en welke wordt onderhouden en gecontroleerd dat haar isolerende werking is gewaarborgd