preventie van afvalstoffen en emissies


het voorkómen of beperken van het ontstaan van afvalstoffen en emissies door reductie bij de bron, door intern hergebruik, of door vermindering van de totale milieuschadelijkheid