milieueffect


gunstige dan wel ongunstige verandering in het milieu (3.2.1), die geheel of gedeeltelijk een gevolg is van de milieuaspecten (3.2.2) van een organisatie (3.1.4)