proces


geheel van samenhangende of elkaar beïnvloedende activiteiten dat input omzet in output