betrokkenheid van stakeholders


activiteit ondernomen om mogelijkheden voor dialoog te scheppen tussen een organisatie (2.12) en een of meer van haar stakeholders (2.20), met het doel om een kennisbasis te creëren voor besluiten van de organisatie