milieu


natuurlijke omgeving waarin een organisatie werkzaam is, met inbegrip van lucht, water, land, natuurlijke hulpbronnen, flora, fauna, mensen, kosmische ruimte en hun onderlinge samenhang