te verwachten levensduur


De periode gedurende welke het hout de functionele waarde niet heeft verloren ten gevolge van de aantasting door schimmels, insecten en mariene boorders.