natuurlijke duurzaamheid van een houtsoort


De weerstand tegen aantasting door micro-organismen of insecten. De weerstand van het kernhout tegen de aantasting door schimmels wordt uitgedrukt in duurzaamheidsklassen volgens tabel 1 (zie ook bijlage A). Het spinthout van alle houtsoorten valt in de duurzaamheidsklasse V. Duurzaamheidsklassen van kernhout volgens <std><std-ref>NEN 5461</std-ref></std>

duurzaamheidhoutbaarheid in contact met de grond, in gematigd klimaat, in jaren
omschrijvingklassemeer dantot
zeer duurzaamI25
duurzaamII1525
matig duurzaamIII1015
weinig duurzaamIV510
zeer weinig duurzaamV5