17 resultaten gevonden voor 'betrokkenheid van stakeholders'

bestuur van de organisatie

systeem op basis waarvan een organisatie (2.12) besluiten neemt en implementeert om haar doelstellingen te bereiken

verbranden als vorm van verwijderen

verbranden van afvalstoffen in een installatie die speciaal is gebouwd voor de verbranding van afvalstoffen, zelfs wanneer bij de verbranding de geproduceerde warmte geheel of gedeeltelijk wordt teruggenomen

preventie van afvalstoffen en emissies

het voorkómen of beperken van het ontstaan van afvalstoffen en emissies door reductie bij de bron, door intern hergebruik, of door vermindering van de totale milieuschadelijkheid

natuurlijke duurzaamheid van een houtsoort

De weerstand tegen aantasting door micro-organismen of insecten. De weerstand van het kernhout tegen de aantasting door schimmels wordt uitgedrukt in duurzaamheidsklassen volgens tabel 1 (zie ook bijlage A). Het spinthout van alle houtsoorten valt in de duurzaamheidsklasse V. Duurzaamheidsklassen van kernhout volgens <std><std-ref>NEN 5461</std-ref></std>

duurzaamheidhoutbaarheid in contact met de grond, in gematigd klimaat, in jaren
omschrijvingklassemeer dantot
zeer duurzaamI25
duurzaamII1525
matig duurzaamIII1015
weinig duurzaamIV510
zeer weinig duurzaamV5

netto-opneming van creosootolie (retentie)

De uiteindelijke in het hout achtergebleven hoeveelheid creosootolie, uitgedrukt in kg/m3. Vereiste verduurzaming

risicoklasseomstandigheid waarin het hout zich bevindtvochtgehalte van het hout in %aantastingte verwachten levensduur in jarenhoutsoortrondhout
∅ < 6565 ≤ ∅ < 105∅ ≥ 105
d < 50bezaagd hout50 ≤ d < 100d ≥ 100
bovent.m.a1)b2)c3)a1)b2)c3)a1)b2)c3)
3bovengronds en onbedekt periodiek in contact met water> 20schimmels en insecten25grenenR90P2R70P2R60P2
ander Europees naaldhoutL/RL/RL/R
Europees wit eikenR60P2R60P2R45P2
4ain contact met grond en permanent in contact met water> 301525grenenR125P3R90P3R80P3
ander EuropeesnaaldhoutV/bR/bLV/bR/bLV/bR/bL
Europees wit eiken---------
4bpermanent in contact met zoet water25grenenR150P4R125P4R110P4
ander Europees naaldhoutV/bR/bLV/bR/bLV/bR/bL
Europees wit eikenR/V100P3R/V100P3R/V80P3
5permanent in contact met brak of zout waterschimmels, insecten en mariene boorders25grenenV300P4V275P4V250P4
ander Europees naaldhout---------
Europees wit eikenV125P4V125P4V100P4

a is de methode van behandelen, zie 3.4.

b is de netto-opneming in kg/m3.

c is de indringklasse, zie 3.3.

gelijkheid van mannen en vrouwen

gelijke behandeling van mannen en vrouwen

verbranden als vorm van nuttige toepassing

verbranden van afvalstoffen, waarbij het doel voornamelijk is de afvalstoffen te gebruiken voor energieopwekking