24 resultaten gevonden voor 'bestuur van de organisatie'

bestuur van de organisatie

systeem op basis waarvan een organisatie (2.12) besluiten neemt en implementeert om haar doelstellingen te bereiken

organisatie

entiteit of groep van mensen en faciliteiten waarbij verantwoordelijkheden, bevoegdheden en relaties zijn geregeld en met identificeerbare doelstellingen

onderafdichting van de stortplaats

isolatiemaatregel die tegengaat dat verontreinigende stoffen uit de gestorte afvalstoffen in de bodem kunnen geraken

bovenafdichting van de stortplaats

isolatiemaatregel die het infiltreren van water in gestorte afvalstoffen tegengaat

effect van een organisatie

positieve of negatieve verandering in de maatschappij, de economie of het milieu (2.6), die geheel of gedeeltelijk het gevolg is van de huidige en vroegere besluiten en activiteiten van een organisatie

organisatie

persoon of een groep mensen met een of meer eigen functies en verantwoordelijkheden, autoriteiten en relaties om zijn doelen te bereiken

organisatie

bedrijf, vennootschap, firma, onderneming, coöperatie, instantie of instelling, of een deel of combinatie daarvan, al dan niet erkend als rechtspersoon, publiek of privaat, die haar eigen functies en een eigen administratie heeft

organisatie

persoon of groep van personen die zijn eigen functies heeft met verantwoordelijkheden, bevoegdheden en relaties om zijn doelstellingen (3.2.5) te bereiken

organisatie

persoon of groep van personen die zijn eigen functies heeft met verantwoordelijkheden, bevoegdheden en relaties om zijn doelstellingen (3.6) te bereiken.

organisatie

persoon of groep van personen die zijn eigen functies heeft met verantwoordelijkheden, bevoegdheden en relaties om zijn doelstellingen (3.15) te bereiken