5 resultaten gevonden voor 'bilge-olie'

bilge-olie

mengsel, bestaande uit olie (> 20 %) en water, met verschillende verontreinigingen, afkomstig uit een opvangruimte (bilge) onder de machinekamer(s) van een schip

minerale olie

verbindingen die met aceton/petroleumether onder bepaalde omstandigheden isoleerbaar zijn en die zijn te chromatograferen met retentietijden die liggen tussen de retentietijden van n-decaan (C10H22) en n-tetracontaan (C40H82)

afgewerkte olie

smeer- of systeemolie, op minerale of synthetische basis, die door vermenging met andere stoffen of op andere wijze onbruikbaar is geworden voor het doel waarvoor zij oorspronkelijk was bestemd

bilge-water

mengsel, bestaande uit water (> 80 %) en olie, met verschillende verontreinigingen, afkomstig uit een opvangruimte (bilge) onder de machinekamer(s) van een schip

olie-water-slibmengsel

afvalstoffen bestaande uit een mengsel van olie, water en slib.