5 resultaten gevonden voor 'biologisch actief filter'

biologisch actief filter

filter van dragermateriaal met actieve micro-organismen waardoor de vloeibare en/of gasvormige afvalstoffen worden gereinigd

filter

apparaat voor het scheiden van vaste deeltjes uit een vloeistof of een gas waarbij de vloeistof of het gas door poriën worden gelaten en daarmee de vaste deeltjes eruit worden gezeefd

actief-slibinstallatie

installatie waarbij het afvalwater in een bassin kunstmatig wordt belucht

elektrostatisch filter

stoffilter waarin de stofdeeltjes elektrostatisch worden geladen en vervolgens op geaarde elektroden worden afgezet

actief slib

slib uit het beluchtingsbassin van een biologisch-oxidatieve afvalwaterzuivering waarin zich de micro-organismen bevinden die voor de biologische afbraak van verontreinigingen uit het afvalwater zorgdragen