2 resultaten gevonden voor 'biologische afbraak'

biologische afbraak

afbraak van stoffen door levende organismen

biologische diversiteit

variabiliteit van levende organismen van alle oorsprongen, met inbegrip van, onder andere, land, zee en andere aquatische ecosystemen en de ecologische complexen waarvan zij deel uitmaken; hierin zijn ook begrepen de diversiteit binnen soorten, tussen soorten en van ecosystemen