1 resultaat gevonden voor 'blok'

blok

vaste vorm van bepaalde afmetingen die door uitharding van een mengsel van gevaarlijke anorganische afvalstoffen en toeslagstoffen met een bekende constante samenstelling als één geheel in een bekisting, in een compartiment of op een daarvoor geëigende plaats wordt gevormd