2 resultaten gevonden voor 'bodemas'

bodemas

residu dat na verbranding overblijft in de oven

AVI-bodemas

bodemas dat resteert na verbranding en opwerking in een inrichting die in hoofdzaak is bestemd voor het verbranden van huishoudelijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen in een roosteroven of een wervelbedoven