15 resultaten gevonden voor 'bouw- en sloopafval'

bouw- en sloopafval

bedrijfsafvalstoffen afkomstig van het bouwen en slopen van gebouwen en andere bouwwerken 1)In het voorwoord staat aangegeven wat onder ‘bouwwerken’ moet worden verstaan.

bouw- en sloopafval

bedrijfsafvalstoffen afkomstig van het bouwen en slopen van gebouwen en andere bouwwerken1)In het voorwoord staat aangegeven wat onder 'bouwwerken' moet worden verstaan.

sloopafval

afval dat vrijkomt bij het slopen van gebouwen en andere bouwwerken

sloopafval

afval dat vrijkomt bij het slopen van gebouwen en andere bouwwerken 1)

‘skyline’ (EN)

verschijning van de stad aan de horizon

‘footprint’ (EN)

oppervlakte die het bouwwerk inneemt op het maaiveld

risico’s en kansen

mogelijke nadelige gevolgen (bedreigingen) en mogelijke gunstige gevolgen (kansen)

op- en afzetsysteem

laad- en losinrichting op vrachtwagens voor het laden en lossen van laadbakken en containers of andere laadeenheden

groente-, fruit- en tuinafval

deel van de huishoudelijke afvalstoffen dat van organische oorsprong is en apart wordt ingezameld

‘ground space’-index (EN)

eenheid van de verhouding tussen de bebouwde grondoppervlakte en de kaveloppervlakte (‘space’)