2 resultaten gevonden voor 'breekinstallatie'

breekinstallatie

mechanische uitrusting voor het breken bestaande uit één of meer brekers vgl. breken (3.3), breker (4.11)

mobiele breekinstallatie

niet aan een plaats of positie gebonden installatie voor het bewerken van bouw- en sloopafval, met inbegrip van alle daarbij gebruikte overige installaties en toestellen