14 resultaten gevonden voor 'breker'

breker

mechanische uitrusting voor het verkleinen van steenachtig bouw- en sloopafval

mobiele breker

niet aan een plaats of positie gebonden installatie voor het bewerken van bouw- en sloopafval, met inbegrip van alle daarbij gebruikte overige installaties en toestellen

secundaire breker

breker na de voorbreker van een breekinstallatie

primaire breker

eerste breker van een breekinstallatie

walsbreker

breker bestaande uit twee evenwijdige, tegen elkaar in draaiende stalen rollen, waartussen het materiaal wordt gebroken

brekerzeefzand

fijnkorrelig, hoofdzakelijk natuurlijk materiaal dat vrijkomt wanneer bouw- en sloopafval een eerste zeefgang ondergaat alvorens het materiaal in de puinbreker wordt geleid

kegelbreker

breker bestaande uit een in een kegelvormig huis om zijn verticale as ronddraaiende kegel met geprofileerde wand, die het materiaal tegen de wand van het huis drukt

kaakbreker

breker met in V-vorm staande breekplaten, waarvan een plaat een heen en weer gaande beweging maakt die het te breken materiaal belast tot boven de druksterkte

nabreker

breker na de voorbreker van een breekinstallatie

recyclingbrekerzand

fijnkorrelig, steenachtig materiaal, verkregen bij het breken van bouw- en sloopafval