6 resultaten gevonden voor 'lege verpakking'

lege verpakking

verpakking is leeg indien – onder normale en voorzienbare omstandigheden – alle productresiduen die kunnen worden verwijderd door degene die leegt, zijn verwijderd gebruikmakend van gebruikelijke methoden voor dat type verpakkingEen niet-uitputtende lijst van gebruikelijke methoden omvat:

verwijderen van een binnenzak;

schenken;

pompen;

opzuigen;

schudden;

schrapen;

knijpen;

spoelen;

uitvegen.

lege verpakking

verpakking is leeg indien – onder normale en voorzienbare omstandigheden – alle productresiduen die kunnen worden verwijderd door degene die leegt, zijn verwijderd gebruikmakend van gebruikelijke methoden voor dat type verpakkingEen niet-uitputtende lijst van gebruikelijke methoden omvat:

verwijderen van een binnenzak;

schenken;

pompen;

opzuigen;

schudden;

schrapen;

knijpen;

spoelen;

uitvegen.

verpakking

materiaal, vervaardigd van materiaal van welke aard ook, dat kan worden gebruikt voor het insluiten, beschermen of verladen van het verpakte product

meermalige verpakking

verpakking die is bedoeld om meer dan één maal te worden gebruikt

voor hergebruik geschikte verpakking

verpakking of verpakkingscomponent die is bestemd en ontworpen om binnen zijn levensduur een minimumaantal trips of omlopen te maken in een systeem voor producthergebruik

verpakking gebruikt voor hetzelfde doel

verpakking die, na een omloop te hebben voltooid, vervolgens wordt hergebruikt met dezelfde bedoeling, in een systeem voor hergebruik