5 resultaten gevonden voor 'niet vormgegeven materialen'

niet vormgegeven materialen

vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen die bij natuurlijke of industriële processen worden gevormd zonder dat vorm en eigenschappen van het resulterende product aan vooraf gestelde eisen voldoen en waarvan de stukgrootte een kleinste afmeting heeft van ten minste 40 mm

vormgegeven materialen

vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen die worden gemaakt door homogeen mengen van één of meer korrelvormige materialen en, eventueel, één of meer andersoortige toeslagmaterialen (zoals water), waarna in een vormgevingsproces een zodanige binding tussen de grondstoffen tot stand wordt gebracht dat vorm, afmetingen en eigenschappen van het resulterende product aan vooraf gestelde eisen voldoen

monolitische materialen

vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen die bij natuurlijke of industriële processen worden gevormd zonder dat vorm en eigenschappen van het resulterende product aan vooraf gestelde eisen voldoen en waarvan de stukgrootte een kleinste afmeting heeft van ten minste 40 mm

niet-hernieuwbare grondstof

grondstof die binnen honderd jaar niet kan worden vernieuwd of aangevuld, zoals mineralen, metalen, olie, gas en kolen

niet-specifiek ziekenhuisafval

ziekenhuisafval anders dan specifiek ziekenhuisafval