11 resultaten gevonden voor 'niet-hernieuwbare grondstof'

niet-hernieuwbare grondstof

grondstof die binnen honderd jaar niet kan worden vernieuwd of aangevuld, zoals mineralen, metalen, olie, gas en kolen

hernieuwbare grondstof

grondstof die binnen honderd jaar kan worden vernieuwd of aangevuld vanuit de ecologische cyclus of via landbouwprocessen, met een snelheid die gelijk is aan of groter is dan die van de consumptie, zodat de producten en diensten op basis van deze bronnen niet in gevaar komen en beschikbaar blijven voor de toekomst

grondstof

product of materiaal dat aan activa (lucht, water, land, leefgebieden) wordt onttrokken, geproduceerd en geleverd

primaire grondstof

materiaal dat niet eerder is verwerkt in enige vorm van eindproduct

hernieuwbare bron

natuurlijke bron die met het verstrijken van de tijd op natuurlijke wijze wordt aangevuld

secundaire grondstof

grondstof die is vrijgekomen als, afgescheiden is van of bereid is uit een afvalstof

secundaire grondstof

materiaal dat is teruggewonnen voor gebruik als grondstof, uit gebruikte producten en uit productieafval uitgezonderd productieafval uit een primair productieproces

primaire grondstof

materiaal dat niet eerder is verwerkt in enige vorm van eindproduct

secundaire grondstof

materiaal dat is teruggewonnen voor gebruik als grondstof, uit gebruikte producten en uit productieafval uitgezonderd productieafval uit een primair productieproces

niet-specifiek ziekenhuisafval

ziekenhuisafval anders dan specifiek ziekenhuisafval