6 resultaten gevonden voor 'niet-specifiek ziekenhuisafval'

niet-specifiek ziekenhuisafval

ziekenhuisafval anders dan specifiek ziekenhuisafval

specifiek ziekenhuisafval

ziekenhuisafval dat als zodanig volgens het LAP is aangewezen

ziekenhuisafval

afval uit instellingen van de intra- en extramurale gezondheidszorg voor mens of dier en uit bedrijven waarbij naar aard en samenstelling soortgelijke afvalstoffen ontstaan

overig ziekenhuisafval

ziekenhuisafval anders dan specifiek ziekenhuisafval

niet-hernieuwbare grondstof

grondstof die binnen honderd jaar niet kan worden vernieuwd of aangevuld, zoals mineralen, metalen, olie, gas en kolen

niet vormgegeven materialen

vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen die bij natuurlijke of industriële processen worden gevormd zonder dat vorm en eigenschappen van het resulterende product aan vooraf gestelde eisen voldoen en waarvan de stukgrootte een kleinste afmeting heeft van ten minste 40 mm