1 resultaat gevonden voor 'persfilter'

persfilter

filtratie-apparaat met compartimenten gevormd door filterdoeken, die zijn geklemd tussen een reeks van verdiepte ontwateringsplaten of vlakke platen en ramen, waarin het slib onder druk wordt geperst